Producenci
Regulamin strony chochla.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.chochla.pl

§1

Definicje

 1. SKLEP – sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.chochla.pl
 2. KLIENT – osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka administracji publicznej dokonująca zakupu na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywająca prawa do jej własności.
 3. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność pod nazwą: Chochla Kacper Suchecki, pod adresem Chochla, ul. Jana Kilińskiego 9/U5, 80-452 Gdańsk, NIP 5792110740, REGON 221017015, telefon kontaktowy: 881414543, e-mail: kontakt@chochla.pl.
 4. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie Konta Klienta.
 5. KONTO KLIENTA – konto w Sklepie, które obejmuje informacje na temat danych Klienta i historii zamówionych produktów. Założenie Konta Klienta jest niezbędne do dokonania zamówień.
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zakupu produktów w Sklepie zakreconesloiki.pl, które obejmuje rodzaj i ilość zakupionych produktów.
 7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem Sklepu zakreconesloiki.pl, uregulowana poprzez Kodeks Cywilny.
 8. PRODUKT – towar prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie.
 9. DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.chochla.pl
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu sfinalizowania transakcji.
 3. Sprzedawca oznajmia, że przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 4. Utworzenie Konta Klienta jest dobrowolne i jednorazowe oraz niezbędne do składania zamówień w Sklepie.
 5. Logowanie do Konta Klienta odbywa się poprzez login i hasło, które ustanawia się w Formularzu Rejestracji.
 6. Klient ma wgląd do swoich danych zawartych w Koncie Klienta, ma możliwość ich zmiany oraz ich usunięcia.
 7. Ceny Produktów przedstawione są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie należne podatki), nie uwzględniają kosztów dostawy.
 8. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.

§3

Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta w Sklepie chochla.pl.
 2. Aby założyć zamówienie Klient:
  a) dokonuje wyboru Produktów (ilość i rodzaj) oraz dodaje je do koszyka,
  b) przy pierwszorazowym Zamówieniu, wypełnia Formularz Rejestracji – niezbędne dane do obsługi i wysyłki zamówienia,
  c) wybiera dogodną dla siebie metodę płatności oraz sposób dostawy,
  d) akceptuje regulamin,
  e) potwierdza zamówienie klikając przycisk „potwierdzam zakup”.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się wysłać drogą elektroniczną, na podany wcześniej przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie o przyjęciu Zamówienia.
 4. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży.

§4

Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia podane poniżej metody płatności:
  a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  b) za pośrednictwem bramki płatniczej Shoper:
  - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A., dostępne formy płatności:

*Przelew natychmiastowy

*Google Pay/ Apple Pay

*BLIK

*Gotówka

*Karta płatnicza

- w przypadku płatnością kartą, dostępne są:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§5

Dostawy

 1. Produkty dostarczane są na terenie całej Polski.
 2. Dostawy realizowanie są za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. Dostawy możliwe są poprzez: InPost Paczkomaty 24/7, InPost Kurier, odbiór osobisty w wybranym lokalu (ul. Kilińskiego 9/u5; ul. Stanisława Lema 4/6; ul. Rybaki Górne 4).
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazane na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia, na który składa się: kompletowanie zamówienia, przygotowanie do wysyłki, przekazanie przesyłki do dostawcy, może potrwać do 7 dni roboczych, ale może ulec zmianie w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.
 6. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. W przypadku płatności kartą, czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Klient ma prawo do osobistego odebrania Zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zamówienia, produkty będą gotowe do odbioru przez Klienta, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub telefonicznie.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
 • w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 1. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 2. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Stanisława Lema 4/6, 80-126 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§6

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 6 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§7

REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 • Towary
 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
 • wymiany towaru,
 • naprawy towaru.
 1. Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy
 1. w sytuacji, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
 1. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
 2. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. Stanisława Lema 4/6, 80-126 Gdańsk. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 10 ust. 5.

§8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przede wszystkim na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023r.

§ 10

ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Chochla Kacper Suchecki
ul. Jana Kilińskiego 9/U5 

80-452 Gdańsk 
adres e-mail: reklamacje@chochla.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................


- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl