Producenci
Regulamin lokali stacjonarnych

REGULAMIN RESTAURACJI CHOCHLA

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w restauracjach Chochla przy ulicy Lema 4/6, 80-126 Gdańsk, Rybaki Górne 4 oraz Kilińskiego 9/U5, 80-452 Gdańsk, w ramach przedsiębiorstwa Chochla Kacper Suchecki, NIP 5792110740 ul. Jana Kilińskiego 9/U5, 80-452 Gdańsk

2. Każdy z gości restauracji jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

3. Teren restauracji jest w pełni terenem prywatnym, nie jest miejscem ogólnodostępnym ani miejscem publicznym. Na teren restauracji składa się: sala konsumpcyjna, ogródek przy lokalu. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całej restauracji.

4. Na terenie restauracji mogą przebywać tylko określone osoby, w określonym celu, mające określone przywileje względem obsługi jaką proponuje lokal.

5. Spożywanie posiłków na terenie restauracji wiąże się z przestrzeganiem regulaminu i jego zapisów.

6. W restauracji może przebywać tylko gość, który zamówił posiłek lub inną usługę gastronomiczną.

7. Obsługa restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach, jednakże mając na uwadze komfort oraz bezpieczeństwo Gości prosimy o informowanie obsługi o alergenach i nietolerancjach pokarmowych oraz zapoznanie się ze składem posiłku we własnym zakresie i podjęciu własnej decyzji o spożyciu danego produktu. To gość bierze pełną odpowiedzialność za skuteczne zapoznanie się ze składem danego produktu, który jest udostępniany w całości na wyraźną prośbę klienta. Zaznaczamy, że produkcja wszystkich produktów odbywa się w jednym pomieszczeniu produkcyjnym, co wiążę się z brakiem możliwości zagwarantowania braku danego alergenu, nawet mimo braku produktu o takich cenach jako składowej wytwarzanego produkty. 

8. Obsługa, kierownictwo i personel mają prawo odmówić obsługi dowolnej osoby w przypadku gdyby stwierdzono, że może to wpływać na bezpieczeństwo pozostałych gości lub na ich komfort. Odmówienie usługi z wyżej wymienionego powodu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem osoby, której odmówiono usługi poza teren restauracji.

9. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nieobsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji ze względów bezpieczeństwa.

10. Osobom poniżej 18 roku życia, a także osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

11. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, chyba że menadżer/właściciel stwierdził inaczej.

12. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są wyłącznie w sytuacji informowania o problemie przy ponad połowie dostępnego produktu. 

13. Reklamacje w dowozach rozpatruje się tylko po zwrocie otrzymanego produktu, wraz z paragonem lub dowodem zakupu do 1,5 godziny od zakupu - żywność reklamowana może być wyłącznie w sytuacji przechowywania produktów w odpowiednich warunkach przechowalniczych.

14. W sytuacji braku osoby odpowiedzialnej w lokalu, reklamacje rozpatrywane są poprzez analizę zgłoszeń dokonanych wyłącznie mailowo na adres: reklamacje@chochla.pl

15. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice bądź opiekunowie którzy w danym momencie opiekują się nimi.

16. Do restauracji dozwolone jest wprowadzanie zwierząt. Za zwięrzęta w lokalu odpowiadają ich właściciele.

17. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji nie odpowiadamy.

18. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Gości na terenie restauracji zamontowany jest monitoring.

19. Wstęp do restauracji oznacza zgodę Gościa na fotografowanie, filmowanie oraz bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

20. Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub niniejszy regulamin, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje, w zależności od wyceny szkody lub roboczogodziny odpowiadającej czasowi potrzebnemu do jej naprawienia.

21. Restauracja Chochla zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

22. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej

www.chochla.pl oraz jest dostępny w restauracjach Chochla.  

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.07.2016r. z późniejszymi zmianami. 

 

REGULAMIN PROMOCJI „Karta Przyjaciela Chochli”

 

1. Organizatorem promocji jest Chochla Kacper Suchecki, ul. Jana Kilińskiego 9/U5, 80-452 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja jest skierowana do osób dokonujących zakupów w lokalach Chochla, zwanych dalej Klientami.

3. Organizator udostępnia Klientowi kupon o określonym przez Organizatora wzorze. Na kuponie sprzedawca w Chochli będzie przybijał pieczątki. Wzór pieczątki jest określany przez organizatora i może się zmieniać.

4. Kupon pozostaje własnością Organizatora i zabrania się powielania jego wzoru bez zgody Organizatora.

5. Okres w jakim kupon zachowuje ważność określa zapis na kuponie. Okres ten może zostać zmieniony w każdej chwili jednostronną decyzją Organizatora.

6. Każdy kupon posiada unikalny numer kontrolny.

7. Za każdy zakupiony produkt (Zupa lub Słoik) przysługuje 1 pieczątka. Po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek Klient może skorzystać z promocji.  

8. Po zebraniu 10 pieczątek, Klient może skorzystać z rabatu -100% na zakup 11 zupy lub słoika.

9. Zbierając pieczątki za zakup zup na ciepło, możliwość odbioru darmowego produktu po zebraniu wymaganej liczby pieczątek na jednej kacie, wyłącznie w tej samej formie, tj. Zupy na ciepło

10.Zbierając pieczątki za zakup słoika, możliwość odbioru darmowego produktu po zebraniu wymaganej liczby pieczątek na jednej kacie, wyłącznie w tej samej formie, tj. słoika.

11.W promocji nie biorą udziału zupy na ciepło: TEXAS HOT CHILI (dostępne w każdy wtorek) oraz PHO mięsne oraz PHO wegańskie (dostępne w każdy czwartek).

12.Po zebraniu 10 pieczątek kupon zostaje zatrzymany przez sprzedawcę w Chochli.

13.Organizator nie daje możliwości łączenia pieczątek z kilku kuponów w jeden kupon.

14.W przypadku podejrzenia fałszerstwa kuponów lub pieczątek Organizator lub sprzedawca w Chochli może zadecydować o niezrealizowaniu kuponu. Od takiej decyzji Klient może się odwołać, pisząc wiadomość pod adres e-mail: reklamacje@chochla.pl

15.Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora, w związku z obsługą Programu.

16.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz zakończenia promocji, w dowolnym czasie.

17.Klienci decydujący się wziąć udział w promocji oświadczają, że akceptują powyższy regulamin i będą się do niego stosować bezwarunkowo.

 

REGULAMIN PROMOCJI „2 zupy w cenie 1” 

1. Organizatorem promocji jest Chochla Kacper Suchecki, ul. Jana Kilińskiego 9/U5, 80-452 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem.

2. Promocja jest skierowana do osób dokonujących zakupów w lokalach Chochla, zwanych dalej Klientami.

3. Promocja obowiązuje w lokalach stacjonarnych ul. Lema 4/6, ul. Jana Kilińskiego 9/U5, ul. Rybaki Górne 4.

4. Promocja obowiązuje od godz. 10:00 w dniu 31.01.2024r. do godz. 19:00 w dniu 31.01.2024r.

5. Promocja dotyczy zakupu dużej zupy 500 ml na miejscu w dowolnym lokalu Chochla Gdańsk. 

6. Zakup dużej zupy upoważnia Klienta to otrzymania dodatkowo 1 sztuki dowolnej małej zupy (300 ml) bez dodatkowych opłat. 

7. Zakup pierwszej zupy (duża 500ml), a także odbiór darmowej zupy (mała 300ml) dotyczy wyłącznie produktu wydawanego i spożywanego na miejscu w lokalu stacjonarnym. 

8. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu.

9. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

11. Organizator powołując się na zapisy niniejszego Regulaminu, w momencie niewypełnienia wskazanych w nim warunków i zasad uczestnictwa, w sposób uznaniowy i nieodwołalny może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Promocji.

12. Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi w lokalach stacjonarnych. 

13. Promocja nie umożliwia dokonania wymiany, powiększenia, nawet za dopłatą, zupy (małej 300ml) wydanej z rabatem 100%. 

14. Uczestnictwo w promocji nie umożliwia spakowania zupy dużej (500ml), a także małej (300ml) na wynos. Nawet, gdy Klient chce dopłacić za opakowanie na wynos. Promocja dotyczy zup spożywanych w lokalach stacjonarnych na miejscu. 

15.Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora, w związku z obsługą Programu.

16.Klienci decydujący się wziąć udział w promocji oświadczają, że akceptują powyższy regulamin i będą się do niego stosować bezwarunkowo.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl