Producenci
Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CHOCHLA.PL

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie zakreconesloiki.pl, zwanym dalej „Sklepem”, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu chochla.pl jest Kacper Suchecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
  Chochla Kacper Suchecki
  ul. Jana Kilińskiego 9/U5
  80-452 Gdańsk
  NIP 5792110740
  REGON 221017015 zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. W dowolnym momencie Klient ma prawo do:
  a) dostępu do danych,
  b) sprostowania danych,
  c) ograniczenia danych,
  d) usunięcia danych,
  e) przeniesienia danych do innego administratora.
 5. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Cel przetwarzania danych:
  a) wykonanie Umowy sprzedaży:
  - podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
  - zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
  b) marketing:
  - podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  - zakres przetwarzanych danych: imię, adres poczty elektronicznej.
  c) marketing bezpośredni:
  - podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej.
  - zakres przetwarzanych danych: adres poczty elektronicznej.
  d) prowadzenie ksiąg podatkowych:
  - podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych.
  - zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
 10. Do realizacji zawieranych umów sprzedaży czasami niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawca oprogramowania, kurier, podmiot obsługujący płatności). W takim przypadku konieczne jest przekazanie danych podmiotom zewnętrznym. Administrator zapewnia, że przekazuje tylko niezbędne dane dostawcom, którzy spełniają wymogi rozporządzenia RODO.
 11. Sklep korzysta z tzw. plików cookies -  są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera czy też na karcie pamięci smartfona).
 12. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu w następujących celach:
  - identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani,
  - zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
  - zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu,
  - prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu,
  - remarketingu.
 13. Klient, korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili może usunąć pliki cookies, zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 14. W każdej chwili Klient może skontaktować się z Administratorem poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@chochla.pl
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl